Mùa hè này mình đang có dự định cùng gia đình đi du lịch khu vực Hạ Long, Cát Bà, thất rất nhiều công ty du lịch trên mạng giá cả cũng khác nhau, vì thế chưa biết chọn công ty nào phù hợp. Có thể tư vấn giúp mình nên chọn công ty nào uy tin để cả gia đình mình có kỳ nghỉ hè ý nghĩ không ?