Mọi người cho mình hỏi cá kho làng Vũ Đại chất lượng mua ở đâu vậy?